پیوند کلیه

نسخه قابل چاپارسال به دوستان
بخش پيوند با ظرفيت 11 تخت بستري در اين مرکز با مراقبت هاي ويژه، پذيراي بيماران پيوند کليه مي باشد. اولین مركز كشوری كه در آن پیوند كلیه به صورت فعالیتی روزمره، مستمر و دائمی انجام می گیرد، این مركز می باشد.
از زمان راه اندازی اين بخش (سال 1366 تا كنون) با انجام بالغ بر 3466 پیوند كلیه با آمار موفقیت بسیار مطلوب به كمك با تجربه ترین تیم پیوند در سراسر ایران سهم مهمی دربي نياز كردن كشور در اعزام بیماران دیالیزی به خارج از كشور ایفا نموده است.

فرايند پذيرش و درمان بيماران پيوندي

• پيش از عمل: بيمار مبتلا به نارسائي کليه با تشخيص نفرولوژيست، کانديد پيوند کليه مي گردد. پس از ارزيابي کامل وضعيت بيمار در صورتي که منعي براي انجام عمل پيوند وجود نداشته باشد، بيمار جهت يافتن دهنده مناسب به انجمن دياليز و پيوند کليه معرفي مي گردد. پس از يافتن دهنده مناسب، نفرولوژيست مجددا دهنده و گيرنده را ارزيابي نموده و در صورت سلامت کامل کليه دهنده و عدم ناسازگاري، مورد را به کميته پيوند متشکل از يک نفرولوژيست، يک جراح پيوند کليه و يک پرستار معرفي مي نمايد. پی از تاييد نهائي کميته بيمار جهت انجام عمل پيوند در نوبت قرار مي گيرد.
• پس از عمل پيوند: بيمار در بخش پيوند تحت نظر مستقيم نفرولوژيست مراقبت مي شود. مدت زمان بستري در صورت نبود عوارض 14 روز مي باشد.
 

Undefined