بیمه و مالی

نسخه قابل چاپارسال به دوستان

بیمارستان شهید هاشمی نژاد یک مرکز دانشگاهی و آموزشی می باشد وطبق تعرفه دولتی ،هزینه ها محاسبه  می شود و بیمارستان هایی که فقط تحت پوشش تامین اجتماعی هستند مثل میلاد و لبافی نژاد و ...برای بیماران بیمه تامین اجتماعی بصورت رایگان است.

مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد یک بیمارستان دولتی است و با بیمه های پایه مثل تامین اجتماعی و خدمات درمانی و ارتش قرارداد دارد.

برای کسانی که بیمه تکمیلی دارند در صورت  مراجعه وبستری،هزینه ها  بصورت آزاد محاسبه و بیمار میتواند 10 روز بعد از ترخیص مجددا مراجعه و با دریافت  مدارک بستری خود ، از واحد ترخیص و مدارک پزشکی به مرکز بیمه تکمیلی  مراجعه و پول خود را دریافت کنند.

بیمارستان با بیمه های پایه مثل تامین اجتماعی و خدمات درمانی و ارتش قرارداد دارد.

اسامی بیمه های طرف قرارداد با مرکز
 

1 - سازمان تامین اجتماعی 7 - بانک ملت
2 - خدمات درمانی 8 - شرکت فولاد ایران
3 - نیروهای مسلح 9 - هیأت امنای ارزی
4 - کمیته امداد حضرت امام (ره) 10 - سازمان زندانها
5 - کمیسریای عالی پناهندگان 11 - شهرداری
6 - آتیه سازان حافظ
فارسی