اورولوژی

نسخه قابل چاپارسال به دوستان
سرويس ارولوژی اين مركز با ظرفيت 32 تخت در بخش اميد (جراحی كليه و مجاری ادرار و تناسلی مردان)، 16 تخت در بخش شفا (جراحی كليه و مجاری ادرار و تناسلی زنان و اطفال) پذيرای بيماران نيازمند درمان امراض فوق می باشد.
اين بخش ها به بهترين لوازم و تجهيزات درمانی جهت رضايت حال بيماران بستری تجهيز گرديده است.
    اين سرويس با نظارت اساتيد برتر ارولوژی تبديل به يكی از بخش های آموزشی موفق در تربيت دستياران تخصصی و فوق تخصصی گرديده است. كليه بيماری ها در حوزه دستگاه ادراری، تناسلی در اين سرويس مورد ارزيابی های كامل پيشگيرانه، تشخيصی و درمانی قرار می گيرد.

خدمات قابل ارائه
• تشخيص و درمان سنگ هاي کليه ومجاري ادراري
• تشخيص و درمان بيماري هاي پروستات
• تشخيص و درمان تومورهاي کليه و مجاري ادرار
• تشخيص ودرمان بيماري هاي مادرزادي کليه و مجاري ادرار
• تثخيص و درمان بيماري هاي کليه و مجاري ادرار در خانم ها
• مطالعات يورودايناميک و نوار مثانه
• ساير موارد مرتبط با حوزه ارولوژي

فارسی