این بیمارستان مرکزی آموزشی-پژوهشی و درمانی بوده و تحت نظارت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و از جمله بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران است. انجام خدمات فوق تخصصی در زمینه های اورولوژی، نفرولوژی ، پیوند کلیه، و جراحی عروق و... در این بیمارستان ارائه می شود.

درباره بیمارستان شهید هاشمی نژاد

این بیمارستان مرکزی آموزشی-پژوهشی و درمانی بوده و تحت نظارت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و از جمله بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران است. انجام خدمات فوق تخصصی در زمینه های اورولوژی، نفرولوژی ، پیوند کلیه، و جراحی عروق و... در این بیمارستان ارائه می شود.

بیشتر بخوابید»

آنچه ما درمان می کنیم

بیشتر بخوابید»

بیماران و مراجعه کنندگان

بیشتر بخوابید»

اعضای هیئن علمی

بیشتر بخوابید»

آخرین اخبار و رویدادها

بیشتر بخوابید»

آخرین اخبار و رویدادها

 • Alt

  نقش ویتامین E در سلامتی انسان

  ویتامین E نقش اساسی درحفاظت از بدن در برابر آسیب های ناشی از اکسیژن فعال که در جریان متابولیسم تشکیل می شود یا در محیط زیست صورت می گیرد ،بر عهده دارد.

 • Alt

  عملکرد ویتامین دی درسلامت انسان

  عملکرد ویتامین ها درسلامت انسان وسیع تر است واغلب شامل نقش آنها در بیان ژن می گردد. مطالعات نشان می دهدکه کمبود ویتامین بدون علائم بالینی آن یا مقادیر کمتر از میزان مطلوب  بعضی از ویتامین ها میتواند.ایجاد برخی بیماری ها که درحالت طبیعی باوضعیت ویتامین درارتباط نمی باشد شرکت داشته باشد.

 • Alt

  لیست کشیک، افراد مقیم و خدمات مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد در ایام نوروز

  واحد های آزمایشگاه، بانک خون و پاتولوژی در همه ایام نوروز فعال می باشند. داروخانه همه روزه از ساعت 9 الی 15 به بیماران سرپایی و بستری ارائه خدمت می نماید. پزشکان مقیم، پزشکان و دستیاران آنکال طبق برنامه تنظیمی در بیمارستان حضور خواهند یافت.

تمامی مراجعه کنندگان و خدمت گیرندگان بیمارستان ، از هر قشر و سطح اجتماعی که باشند, معرفی شده از طرف اینجانب می باشند. لذا ضروری است به امور فرد فرد ایشان با رعایت احترام و عدالت ، سرعت ، کیفیت و با حفظ کیفیت رسیدگی گردد.
دکتر محمدجواد سلیمانی، رئیس مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد