Hasheminejad Kidney Center (HKC) is the national referral center for urology and nephrology. It was the first hospital to launch a routine program of renal transplantation in Iran (25 years ago).

About HKC

Hasheminejad Kidney Center (HKC) is the national referral center for urology and nephrology. It was the first hospital to launch a routine program of renal transplantation in Iran (25 years ago).

بیشتر بخوابید»

What We Can do?

بیشتر بخوابید»

Patients and Visitors

بیشتر بخوابید»

Stuff and Alumni

بیشتر بخوابید»

Latest News & Events

بیشتر بخوابید»

آخرین اخبار و رویدادها

 • Alt

  عملکرد ویتامین دی درسلامت انسان

  عملکرد ویتامین ها درسلامت انسان وسیع تر است واغلب شامل نقش آنها در بیان ژن می گردد. مطالعات نشان می دهدکه کمبود ویتامین بدون علائم بالینی آن یا مقادیر کمتر از میزان مطلوب  بعضی از ویتامین ها میتواند.ایجاد برخی بیماری ها که درحالت طبیعی باوضعیت ویتامین درارتباط نمی باشد شرکت داشته باشد.

 • Alt

  لیست کشیک، افراد مقیم و خدمات مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد در ایام نوروز

  واحد های آزمایشگاه، بانک خون و پاتولوژی در همه ایام نوروز فعال می باشند. داروخانه همه روزه از ساعت 9 الی 15 به بیماران سرپایی و بستری ارائه خدمت می نماید. پزشکان مقیم، پزشکان و دستیاران آنکال طبق برنامه تنظیمی در بیمارستان حضور خواهند یافت.

 • Alt

  حضور بیمارستان شهید هاشمی نژاد در هشتمین همایش کشوری با عنوان «یادگیری الکترونیکی آموزش پزشکی»

  هشتمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی آموزش پزشکی از 13 الی 15 بهمن ماه در محل مرکز همایش های زاری دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.

  از بیمارستان شهید هاشمی نژاد دو مقاله شرح حال الکترونیک و برنامه اتاق عمل برای ارائه شفاهی و برنامه استخراج خلاصه پرونده، برای ارائه پوستر و سامانه سیماب در قسمت فرآیندها پذیرفته شد که در روز دوم و سوم همایش ارائه شد.

تمامی مراجعه کنندگان و خدمت گیرندگان بیمارستان ، از هر قشر و سطح اجتماعی که باشند, معرفی شده از طرف اینجانب می باشند. لذا ضروری است به امور فرد فرد ایشان با رعایت احترام و عدالت ، سرعت ، کیفیت و با حفظ کیفیت رسیدگی گردد.
دکتر محمدجواد سلیمانی، رئیس مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد