مکان

Getting Here

موقعیت و راه های دسترسی به بیمارستان را بر روی نقشه بیابید

ادامه

بیماران و مراجعه کنندگان

Enjoy comfortable surroundings and convenient services.

خدمات قابل ارائه بی بیماران و همراهان گرامی در بیمارستان فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد

ادامه

سفر تعالی

Photo of Hopkins Hospital buildings

بیمارستان هاشمی نژاد قبل و بعد از دوران تعالی

ادامه

پزشکان

Floor Maps

اطلاعات مربوط به پزشکان این مرکز را در این قسمت مشاهده کنید

ادامه

خواب طبيعي

خواب يك نياز حياتي براي انسان است و زندگي بدون آن امكان پذير نيست. هر انسان به طور متوسط يك سوم از عمر خود را در خواب مي گذراند. برخلاف آنچه معمولا تصور مي شود، خواب يك مرحله غير فعال نيست و مغز و ساير ارگان هاي بدن طي آن به فعاليت و بازتواني خود مشغولند.

اشتراک در بیمارستان شهید هاشمی نژاد RSS

“تمامی مراجعه کنندگان و خدمت گیرندگان بیمارستان ، از هر قشر و سطح اجتماعی که باشند, معرفی شده از طرف اینجانب می باشند. لذا ضروری است به امور فرد فرد ایشان با رعایت احترام و عدالت ، سرعت ، کیفیت و با حفظ کیفیت رسیدگی گردد.”

دکتر محمدجواد سلیمانی، رئیس مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد

سامانه اتوماسیون تغذیه سامانه نوبت دهی اینترنتی دریافت جواب آزمایش نظام پیشنهادات اتوماسیون اداری پست الکترونیک سعاد آواب سامانه جامع درآمد اختصاصی نظام جامع تعهدی